FAV-ZCU/KIV PPA1
2022-12-22 11:35:34 +01:00
..
Příprava na zkoušku Přidání sorting algoritmů 2022-12-21 19:01:39 +01:00
1. Matematické funkce a operace s čísly.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 2022-12-19 14:43:00 +01:00
2. Řídicí struktury.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 2022-12-19 14:43:00 +01:00
3. Cykly.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 2022-12-19 14:43:00 +01:00
4. Metody.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 2022-12-19 14:43:00 +01:00
5. Konstanty a magická čísla.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 2022-12-19 14:43:00 +01:00
6. Třídy a instance.md Smazání odkazů na neexistující obrázky 2022-12-21 19:26:21 +01:00
7. Uspořádání paměti.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 2022-12-19 14:43:00 +01:00
8. Pole.md Smazání odkazů na neexistující obrázky 2022-12-21 19:26:21 +01:00
9. Ověřování správnosti programu, ladění.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 2022-12-19 14:43:00 +01:00
10. Řetězce.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 2022-12-19 14:43:00 +01:00
11. Parametry příkazové řádky.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 2022-12-19 14:43:00 +01:00
12. Postup při návrhu algoritmu.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 2022-12-19 14:43:00 +01:00
13. Řazení.md Opravena chyba. 2022-12-19 19:30:45 +01:00
14. Vyhledávání.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 2022-12-19 14:43:00 +01:00
15. Výjimky.md Oprava 15. části PPA1 2022-12-21 17:11:36 +01:00
16. Soubory a adresáře.md Opravení metody toAbsolutePath 2022-12-21 16:18:43 +01:00
17. Souborový vstup a výstup.md Oprava 17. části PPA1 2022-12-21 16:07:34 +01:00
18. Zobrazení dat v počítači.md Smazání odkazů na neexistující obrázky 2022-12-21 19:26:21 +01:00
19. Kódování znaků.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 2022-12-19 14:43:00 +01:00
20. Objektové a procedurální programování.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 2022-12-19 14:43:00 +01:00
Zkouška.md Úprava zkoušky v PPA1 2022-12-22 11:35:34 +01:00