CodeSpace/PipedMusic
Free & open-source music client inspired by Piped.
Updated 2024-07-11 09:18:24 +02:00
TypeScript library for accessing the oohost API
Updated 2024-07-03 22:39:45 +02:00
Simple framework with CSS-only UI components
Updated 2024-06-28 23:47:40 +02:00
Repozitář, kam shromažďujeme poznámky z předmětů vyučovaných na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni.
Updated 2024-06-21 23:38:35 +02:00
Simple framework for creating APIs
Updated 2024-06-11 21:47:23 +02:00
CodeSpace/Website
Webové stránky CodeSpace
Updated 2024-06-05 23:06:10 +02:00
Astro website components for CodeSpace websites
Updated 2024-06-05 21:47:24 +02:00
Vyšší odborná škola informačních studií
Updated 2024-06-04 11:05:37 +02:00
Just my simple bio
Updated 2024-05-18 09:56:13 +02:00
CodeSpace wiki
Updated 2024-04-24 16:13:32 +02:00
Simple & lightweight wiki or documentation framework
Updated 2024-04-20 09:56:05 +02:00
CodeSpace/Uptime-Status
Modern and simple alternative public status page for Uptime Kuma.
Updated 2024-03-02 14:11:13 +01:00
Znachor/Space
Má část Internetu, kam píšu všechno možné, co stojí za zmínku
Updated 2024-02-18 17:50:13 +01:00
Very simple database wrapper built on PDO
Updated 2024-01-27 11:32:19 +01:00
Program napsaný v Javě, který umožňuje dvěma hráčům u jednoho počítače hrát šachy s možností přepnout libovolného hráče na počítač. Vytvořeno jako semestrální práce na KIV/UPG.
Updated 2023-11-29 08:38:47 +01:00
My personal setup scripts made for Fedora Linux desktop.
Updated 2023-11-03 23:19:30 +01:00
Znachor/Firefox
Configuration for Firefox focused on privacy and blazing-fast browsing, suitable for everyone.
Updated 2023-10-12 11:30:24 +02:00
Simple HTTP reverse proxy that dynamically manages backend services based on demand.
Updated 2023-08-04 00:11:38 +02:00
A simple proxy that starts and stops backend instances
Updated 2023-04-19 23:40:41 +02:00
Zdrojové kódy webové stránky UseLinux.cz
Updated 2023-03-22 23:15:07 +01:00