Repozitář, kam shromažďujeme poznámky z předmětů vyučovaných na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni.
Go to file
2024-06-21 23:38:30 +02:00
Informace Přidání informací o zkouškách 2022-12-15 13:03:47 +01:00
KEE ZBP Úprava poznámek k testu ze ZBP 2022-12-08 13:22:05 +01:00
KFY FYI1 Menší úpravy ve zk. testu z FYI 2024-06-05 08:00:36 +02:00
KIV DB1 Oprava překlepů v poznámkách z DB1 2024-01-16 13:43:40 +01:00
KIV OOP Přidání informací o zkoušce z OOP 2023-01-06 15:01:52 +01:00
KIV POT Přidání teoretických otázek z POT a opravy překlepů 2023-06-15 08:46:47 +02:00
KIV PPA1 Úprava zkoušky v PPA1 2022-12-22 11:35:34 +01:00
KIV PPA2 Roztřídění poznámek z PPA2 podle témat 2023-06-04 13:09:10 +02:00
KIV PRO Oprava překlepů v poznámkách z PRO 2024-01-31 16:30:14 +01:00
KIV TI Přidání 4. části poznámek z TI 2024-01-18 07:33:41 +01:00
KIV UIR Menší úpravy a doplnění poznámek z UIR 2024-05-15 07:26:22 +02:00
KIV UPG Úprava poznámek z UPG 2023-05-26 15:00:05 +02:00
KIV ZPI Přidání poznámek ke zkoušce ze ZPI 2023-01-06 21:45:17 +01:00
KIV ZSWI Vylepšení a opravy otázek ze ZSWI 2024-05-29 21:39:34 +02:00
KKY ZKYI Změna pořadí otázek ze ZKYI 2022-12-12 13:55:53 +01:00
KMA DMA Doplnění příkladů z DMA 2023-10-04 10:35:27 +02:00
KMA LAA Oprava překlepů v poznámkách z LAA 2023-01-29 19:41:33 +01:00
KMA M1 Oprava chyby v příkladech v M1 2023-02-16 10:25:12 +01:00
KMA NM Úpravy okruhů z NM 2024-06-21 23:38:30 +02:00
.gitignore Přidání 1. až 5. cvičení z TI 2023-10-18 11:26:22 +02:00
README.md Úprava README 2022-12-31 12:56:49 +01:00

FAV ZČU

👋 Vítej v repozitáři, kde shromažďujeme poznámky z předmětů vyučovaných na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni.

  • 🚫 neručíme za správnost všeho, co tu najdeš - určitě budeme rádi, pokud něco opravíš nebo upřesníš
  • 🙋‍♂️ máš-li své poznámky a chceš se o ně podělit, můžeš je sem přidat

Pokud máš jakékoliv otázky, návrhy či vylepšení, všechny kontakty najdeš níže.

📂 Struktura repozitáře

  • všechny materiály najdeš ve složkách jednotlivých předmětů
  • kromě složek předmětů je tu i speciální složka Informace, kak dáváme jiné důležité informace ke studiu na FAVce

📗 Chci se zapojit!

To je skvělý! Každá pomoc s poznámkami se bude hodit.

📋 Pravidla repozitáře

Aby repozitář nějak vypadal, platí tu následující pravidla:

  • zprávy commitů piš v češtině, s velkým počátečním písmenem a bez tečky na konci
  • přidávej jenom markdown (.md) soubory, tedy žádné PDF nebo DOCX a podobně (můžeš ale použít některý online konvertor)
  • do markdownu je možné přidat např. obrázek či jiný soubor, takové soubory prosím ukladej do složky _assets ve složce s MD souborem

Určitě se na něco zapomnělo nebo se nemyslelo na nějakou specifickou situaci, takže je vždy možné se domluvit a pravidla upřesnit či změnit.

💬 Nápady? Otázky? Cokoli?

Vždy můžeš kontaktovat vlastníka repozitáře: