Přidání informací o zkoušce z OOP

This commit is contained in:
Filip Znachor 2023-01-06 15:01:52 +01:00
parent f2378ad5d9
commit bd737eff1a

29
KIV OOP/Zkouška.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,29 @@
# Zkouška
Zkouška z OOP se skládá ze tří částí:
- zkouškový test
- praktická část
- ústní část
Na zkoušku je potřeba přinést vytisknutý UML diagram z úkolu.
## Zkouškový test
Jedná se o devadesáti minutový kroužkovací test typu a, b, c, d se 40 otázkami. Minimum získaných bodů je 20, za správnou odpověď je +1 bod, **za špatnou -1** bod.
Test se zaměřuje především na
- UML diagramy,
- domácí úkoly (především 8-11),
- kolekce, rozhraní, třídy
- návrhové vzory (především Jedináček)
- a další teoretické otázky ze skript.
## Praktická část
Na školních PC máte za úkol dolnit DÚ-8 o další část a následně vytvořit UML diagram. Je možné si stáhnout i přednáškové PDF.
Pokud budete mít dobré výsledky z testu (případně ze semestru), je možné, že se této části zcela vyhnete a postoupíte rovnou k ústní části.
### Ústní část
V této části je možné se pobavit o věcech z testu, případně z UML diagramu. Můžete si tak vylepšit (či zhoršit) svou známku. V případě dobrých výsledků nemusíte ani odpovídat na žádné otázky a jen si prohlédnete test.