Commit graph

1 commit

Author SHA1 Message Date
Vojtěch Pour 88b9757fb5 Přidání poznámek ke zkoušce ze ZPI 2023-01-06 21:45:17 +01:00